Väderöbod anses vara den ensligast belägna fyrplatsen i Sverige. Fyrplatsen ligger på en av de yttre öarna i sydvästra Väderöarkipelagen. Ögruppen omfattar en ca 10 km lång rad av öar och skär som skiljs från den inre skärgården av Väderöfjorden – 5 km bred på det smalaste stället. Fyrplatsen ligger cirka 15 km väster om Hamburgsund och Fjällbacka.

Ön har varit fyrplats sedan 1867 då den första fyren, en oljedriven fyr av Heidenstammodell restes och förutom fyren upprättades också boningshus för fyrpersonalen och deras familjer. Fyren sköttes manuellt och som mest bodde ett 20-tal personer på ön. Detta var i början av 1900-talet då förutom fyrverksamheten även en skola bedrevs av en året runt-boende lärarinna med egen bostad.

I takt med modernisering såsom telefonförbindelse, ny tillgänglig teknik och dylikt beslutades det att Heidenstamfyren skulle tas ned och ersättas med en ny fyr som inte krävde bemanning på ön. Heidenstamfyren släcktes 1964 och revs sedemera 1969. Bostadshusen övergavs och var närmast förfallna, vandaliserade och utdömda när Föreningen Väderöbod bildades 1979. Idag, tack vare föreningens ideella arbete, är husen nästan tillbaka i sitt utvändiga ursprungsskick.

Fyren som står på Väderöbod idag byggdes 1964, är helautomatiserad och placerad på öns västsida. Den är ett betonggjutet, 19 meter högt torn som fram till 1985 var orange med svart bälte, men idag är målad i klarröd färg. Sedan år 2000 drivs fyren enbart av solceller.

Sällsynt bild på den korta period när båda fyrarna stod resta på ön.
Foto: Rolf Alexandersson

Fyren Väderöbod bedömdes år 2008 överflödig för handelssjöfarten och Sjöfartsverket beslutade därför att släcka fyren. Den 15 september 2010 köpte Föreningen Väderöbod fyren för en symbolisk summa av en krona och tog således över ägande och ansvar för fyren som därmed fick fortsätta lysa. 

Sommaren 2011 beslutade Länsstyrelsen att skapa Naturreservat Väderöarna i vilket Väderöbod kom att ingå. I samband med beslutet om naturreservat ändrades även delar av de tidigare fågelskyddsområdena och med avseende på Väderöbod gjordes den sydöstra delen av ön tillgänglig för besökare under hela året. 

Transportstyrelsens nya tydligare regler för utmärkning till sjöss