Nedan följer ett antal utdrag ur fyrdagboken för Väderöbod illustrerade av Lars Wässing.


Fyrdagboken år 1872 

12/7: Vind NW 0, Väder K. Kl. 10 f.m. hissat flaggan för 2:ne Norska Monitorer och en Kanon-Ångskornert som styrde sydvart.
C.W.S.

Fyrdagboken år 1872 

20/7: Vind W 2-4, Väder K.
Hissat flaggan för 15 Swenska och Norska Örlogsmän: 1 Fregatt, 5 Monitorer, 1 Ångkorvett och 8 Kanon-Ångskonertar, samtlige passerande Vester om fyrstationen och styrande kurs, en del på Christiania-fjorden, och en del på Kosterfjorden.
C.W.S.

Fyrdagboken år 1879

29/12: Vind SW 11, Väder t.t.
Hela vägen vid Bodhålet totalt af sjön wäckbruten. Kl. 2 e.m. observerades ett Skonertskepp med Lotsflagga till, strax Wester om Guleskär och strax Wester om detta fartyg ett svenskt Barkskepp äfven med Lotsflagga, men höll rakt efter det förra som var Finskt enligt Lotsflaggan. Stormen hvar Orkanlik, hela hafvet stod i ett brått. Dessa fartyg passerade emellan Stenskär och Sunnskär då kursen vidare fortsattes emot Storöns Lotsplats, der Lotsbåten kom dem till mötes och de erhöllo Lots cirka kl. 2:45 e.m.
M.E.L.


FYRDAGBOKEN

I fyrdagboken, vilken var genomdragen och förseglad så att ingen sida kunde obemärkt avlägsnas, skulle införas allt, hvartill befintliga kolumner och gällande instruktion föranleda. Riktigheten af de anteckningar, som från vakttaflan i dagboken införas, skall den vakthafvande efter varje sådan anteckning bestyrka med begynnelsebokstäfverna till sitt namn.

Vindens styrka skall beteckas efter följande grunder:

Lugnt eller omlöpande lätt bris 0
Stadgad lätt bris 2
Frisk bris 4 Motsvarar frisk bramsegels kultje
Hård bris 6 Motsvarar refvad märssegels kultje
Mycket hård bris 8 Motsvarar 3-refvad märssegels kultje
Storm 10
Svår storm 12

Vid tvekan om, med hvilken af närliggande siffror styrkan bör utmärkas, må mellanliggande siffra begagnas.

Väderlekens beskaffenhet betecknas på följande sätt:

Klar himmel K.
Mycket klar himmel K.K.
Mulet med delvis klar himmel m.
Jemnmulen himmel med högt molnlag m.m.
Himmeln delvis betäckt med tunga regnmoln M.
Jemnmulen himmel med tunga regnmoln M.M.
Disig luft t.
Mycket disig luft, hvari aflägsnare föremål ej synas t.t.
Tjocka T.
Stark tjocka T.T.
Regn R.
Starkt regn R.R.
Snö S.
Mycket snö S.S.
Hagel H.
Åska Å.