1867 – 1873

Carl Wilhelm Söderberg
g.m. Jenny (f. Tegner) från Myckleby

1873 – 1893

Magnus Ertman Lindgren

1893 – 1910

Hans Petter Alexandersson
g.m. Hedda (f. Petersdotter)
Fick 1902 Guldmedalj 5:e ordningen, för nit och redlighet i rikets tjänst

1910 – 1917

Johan Emil Uhrberg

1917 – 1925

Gustav Adolf (Johansson) Hult
g.m. Stina

1925 – 1926

Thorsten J. Waldner
g.m. Blenda
t.f. Fyrmästare


1926 – 1935

Thorsten J. Waldner
g.m. Blenda

1935

C.O. Ragnar Hållberg
g.m. Hedvig

1936 – 1938

Emil G. Helldner
g.m. Agnes

1938 – 1939

Olle A. Kaldént.f. Fyrmästare

1939 – 1940


Karl Ivar Wässing

1940 – 1941


Axel Martinsson
Ebbe V. Öberg
t.f. Fyrmästare
t.f. Fyrmästare

1941 – 1943

Axel Martinssont.f. Fyrmästare

1943 – 1944

A. Fredrik Waldner
g.m. Olga
John Gunnar Westerberg
t.f. Fyrmästare
t.f. Fyrmästare

1944 – 1945

Axel Martinsson
J. G. Westerberg
t.f. Fyrmästare
t.f. Fyrmästare

1945 – 1947

O.A. Kaldén

1948 – 1957

Knut Karlsson

1958 – 1963

Ivar Edgar Olle Kyhlberg

1964 – 1965


Jan-Ove Fjällström