Föreningen Väderöbod är öppen för alla – enskilda och grupper – som är seriöst intresserade att bidraga till det kontinuerliga underhållsarbetet av öns byggnader och anläggningar. Därtill kommer att ta del i arbetet med föreningens båt, förutsättningen för våra material- och persontransporter.

Föreningen har en gyllene regel som säger:

Om var och en har inställningen att man lämnar Väderöbod i bättre skick än när man kom dit, kommer verksamheten att fungera.

I gengäld erbjuder Väderöbod under sommaren en fantastisk möjlighet att ladda själens batterier efter årets stress. På Väderöbod finns en ro och stillhet som man har svårt att finna någon annanstans. Efter dagens arbete med målning och reparation brukar alla samlas runt grillplatsen där vi lagar till dagens huvudmål och sedan blir sittande under stillsamt samspråk, samtidigt som vi ser fartygen gå förbi vid horisonten i sydväst.

Varje medlem kan boka en vecka under sommaren för att tillsammans med andra trivas och arbeta på ön. Vi är sällan fler än tjugo personer ute samtidigt, barn inräknade, även om det finns plats för ytterligare några. Under dessa veckor har medlemmar företräde, men i mån av plats får även gäster följa med. Att ha varit med på Väderöbod som gäst och bidragit till upprustningen är också en förutsättning för att få bli medlem. Varje medlemsansökan granskas av styrelsen som bedömer om den ansökande under sin vistelse på ön har visat ett genuint intresse för föreningens övergripande syfte.

Medlemmar med rätt kompetens får även använda och under denna tid ansvara för föreningens båt. Kostnader för drift av denna liksom boendet på Väderöbod är fritt för föreningens medlemmar.

Föreningen Väderöbod har både aktiva och stödjande medlemmar. Stödjande medlem betalar årligen en summa enligt eget önskemål, dock lägst 100 kronor och erhåller därefter löpande information om föreningens aktiviteter och medlemsmöten.

Föreningens plusgironummer: 33 06 84-2

Medlemsavgifter

Enskild medlem över 18 år450 kr/år
Familj750 kr/år
Stödjande medlemminst 100 kr/år

Gästavgifter

Under 18 år
Fritt
Övriga, per person150 kr/natt