1867

fyrvaktare Johan Mauritz Wirström, f-43, samt fyrbiträden Hans Petter Alexandersson, f-45,  och Carl Edvard Börjesson, f-43

1870

fyrbiträdet C.E. Börjesson slutar och fyrbiträdet Olof Johanneson, f-46, tillträder

1874

fyrbiträdet O. Johanneson slutar och ersätts av Johan Edwin Jakobss n, f-52

1876

fyrvaktare J.M. Wirström avgår och fyrbiträdet H. P. Alexandersson befordras till fyrvaktare och ersätts av Wilhelm Fredrik Westerberg, f-59

1885

fyrbiträdet J. E. Jacobsson slutar för att bli fyrvaktare på Klövskär ersätts av fyrbiträdet Olof Bernhard Andersson, f-62

1886

fyrbiträdet J.W Westerberg avlider av sjukdom och ersätts av Anders Theodor Danjelsson, f-64

1889

fyrvaktare H. P. Alexandersson slutar och tillträder tjänst som fyrmästare på Varö fyrplats. Han ersätts av fyrbiträdet A. T. Danjelsson vilken senare slutar och i sin tur ersätts som fyrvaktare av Julius Hållberg, f-58, samtidigt som fyrbiträdet O. B. Andersson slutar och ersätts av fyrbiträdet Johan August Andrén, f-66

1890

Under J. Hållbergs kortare sjukdomstid tjänstgör fyrmästarens dotter, A.C. Lindgren som t.f. fyrbiträde. (en fyrbiträdestjänst saknas under hela året)

1891

fyrbiträdet J. A. Andrén slutar varvid fyrbiträdet Cornelius Nyström, f-68, och fyrbiträdet August Conrad Gyldén, f-68 tillträder

1895

fyrbiträdet C. Nyström slutar och ersätts av extra biträdet Axel Holm

1900

fyrbiträdet A. Holm slutar och ersätts av fyrbiträdet Ernst Ragnar Hvalström, f-80.

1902

Elsie Charlotta Teresia Bank börjar vid 51 års ålder sin tjänst som lärare vid den ambulerande Lotsbarnskolan på Väderöbod. Troligen ersatte hon på Väderöbod liksom på Ursholmen lärarinnan Matilda Simonsson som pensionerats och gift sig med den tjugo år yngre fyrmästaren Axel Holm på Ursholmen. Mellan åren 1902 och 1910 varierade antalet skolpliktiga barn från Väderöbod mellan fem och sju stycken. ”Skolåret” utsträcktes successivt från 75 till 117 dagar.

1906

fyrvaktare J. Hållberg förflyttas till Hållö och fyrbiträdet A. C. Gyldén befordras till fyrvaktare. Som ersättare anställs fyrbiträdet Samuel Ludvig Jernberg, f-72

1908

Carl Oskar Ragnar Hållberg, f-88, sonen till tidigare fyrvaktare J. Hållberg, tjänstgör ibland som extra fyrbiträde

1910

lärarinnan Elsie Bank avslutar med pension sin mångåriga gärning vid den ambulerande Lotsbarnskolan på Väderöbod

1911

fyrbiträdet E. R. Hvalström avskedas pga tjänstefel (fyren släckt under en timma, en augustinatt 1910). Fyrbiträdet James Julius Binde, f-75, från fyrskeppet ”Fladen” tillträder under vintern men drunknar vid påsktiden på Väderöfjorden. Fyrbiträdet Thorsten Jacob Jacobsson (senare Waldner), f-88, anländer från fyrskeppet ”Grisbådarna” som ny ersättare. Lärarinnan Signe Boman, f-84, tjänstgör under vårterminen

1912

fyrbiträdet S. L. Jernberg flyttar till fyrvaktartjänst på Tylö fyrplats och ersätts av fyrbiträdet C. O. R. Hållberg. Lärarinnan Blenda Johansson, f-86, börjar sin tjänst i januari. Hon hade tidigare sedan 1908 tjänstgjort på Klövskär, Måseskär, Varberg och Pater Noster.

1913

lärarinnan B. Johansson (senare Waldner) återkommer i januari för en ny termins tjänstgöring

1914

fyrvaktare A. C. Gyldén avlider i lunginflammation. Fyrbiträdet T. J. Waldner utses till t.f. fyrvaktare. Ungdomarna Allan Gottfrid Gyldén, f-97, och Oskar Uhrberg tjänstgör periodvis som extra fyrbiträden. Lilly Helena Dagmar Andersson, f-94, tjänstgör som lärarinna.

1915

t.f fyrvaktare T. J. Waldner återgår till tjänst som fyrbiträde och ersätts som fyrvaktare av Martin Olof Laurentz Westergren, f-73. Rut Sylvia Beijer (g. Törnquist), f-89, tjänstgör som lärarinna.

1916

fyrbiträdet T. J. Waldner slutar och tillträder fyrvaktartjänst på Klövskär. Extra biträde R. Carlsson ankommer från Klövskär. Fyrbiträdet Johan Wilhelm Hellström, f-88, tillträder varefter extra biträdet R. Carlsson förflyttas till Svangen. Signe Cecilia Svensson, f-94, tjänstgör som lärarinna.

1917

fyrvaktare M. O. L. Westergren slutar och fyrvaktare T. J. Waldner, från Klövskär, tillträder. Märta Jacobsson, f-87, tjänstgör som lärarinna (Märta är en äldre syster till T. J. Waldner).

1918

eftersom de flesta barnrika familjer lämnat Väderöbod dras Lotsbarnskolan in och undervisningen sker fortsättningsvis i Fjällbacka där barnen inackorderas.

1921

fyrbiträdet J. W. Hellström slutar och tillträder tjänst på Tylö fyrplats, han ersätts av fyrbiträdet Adolf Fredrik Waldner, f-92

1925

fyrvaktare T. J. Waldner befordras till fyrmästare. C. O. R. Hållberg befordras till fyrvaktare, första fyrbiträde A. F. Waldner och Olof (Olle) Alban Kaldén, f-98, tillträder som andra fyrbiträde.

1927

Hans Fredrik Brattholm, f-97, från Grisbådarnes fyrskepp ersätter O. A. Kaldén som andra fyrbiträde

1932

fyrbiträdet A. F. Waldner slutar och tillträder tjänst på Måseskär. Fyrbiträdet H. F. Brattholm byter tjänst med O. A. Kaldén, från Fladens fyrskepp. En fyrbiträdestjänst dras in.

Axel Pålsson Fjällbacka, tjänstgör som extra biträde semestrar och vissa månader vintertid, åren efter 1932.

1934

sonen Albert Waldner, f-16, tjänstgör som extra fyrbiträde 3 månader

1935

fyrvaktare C. O. R. Hållberg tillträder som t.f. fyrmästare och fyrbiträdet O. A. Kaldén blir t.f. fyrvaktare.

1936

O. A. Kaldén får tjänsten som ordinarie fyrvaktare. Gunnar Isidor Hultqvist , f-00, tillträder som fyrbiträde.

1938

O. A. Kaldén tjänstgör som t.f. fyrmästare. G. I. Hultkvist tjänstgör som t.f. fyrvaktare. Extra biträde E. Wikström. Mainer Fransson tjänstgör som vinter- och semesterbiträde.

1939

O. A. Kaldén återgår som fyrvaktare. G. I. Hultkvist återgår som fyrbiträde. Extra biträde E. Wikström slutar. Mainer Fransson tjänstgör som vinter- och semesterbiträde. G. Aldén tjänstgör kortare tid som sjukersättare. Fru Hultqvist tjänstgör periodvis som extra biträde. Dottern till fyrmästaren, Margot Wässing, tjänstgör som extra biträde under G. Hultqvists sjukledighet.

1940

O. A. Kaldén slutar. G. I. Hultkvist ersätter honom som ordinarie fyrvaktare. Tage Gottfrid Lorén, f-11, tillträder som fyrbiträde. Sven Wässing tjänstgör kortare tid som fyrbiträde. Mainer Fransson tjänstgör som vinter- och semesterbiträde.

1941

G. I. Hultkvist slutar som fyrvaktare och ersätts av T. G. Lorén, extra biträden E. Wässing och vinterbiträde (Axel?) W. Ledell. Semesterbiträde E. Hjalmar

1942

T. G. Lorén slutar som fyrvaktare i augusti och ersätts som fyrvaktare av biträdet J. G. Westerberg. Tillförordnat biträde O. Carlsson. Vinterbiträde R. Carlsson. Semesterbiträden Ivan Holmberg och Erik Englund. Fru Alma Ledell (f. Nordblom) semesterersättare för Englund.

1943

J. G. Westerberg slutar som fyrvaktare och ersätts av H. Bergström t.f. fyrvaktare. E. Englund får tjänst som fyrbiträde efter O Carlsson men slutar senare och tar tjänst på Ursholmen. Vinterbiträde/extrabiträde Johan Liljedahl. Tillfälligt tjänstgör Axel Martinsson, W. Ledell, O. Alfredsson och R. Gustafsson.

1944

t.f. fyrvaktare H. Bergström slutar, ersätts av Axel Martinsson som t.f. fyrvaktare, fyrbiträde O. Alfredsson. Alb. Martinsson, vinterbiträde. Sjukersättare W. Ledell. Fru Alma Ledell t.f. fyrbiträde

1945

t.f. fyrvaktare Axel Martinsson ersätts av ordinarie fyrvaktare J. G. Westerberg och återgår som fyrbiträde. H. Bergström tjänstgör som t.f. fyrbiträde. Vinterbiträde W. Ledell.

1946

Vinterbiträde Einar Wikerstam.

1947

Fyrvaktare E.S. Karlsson tillträder tjänsten.

1951

Fyrbiträde John Hakon Johansson, f-02, tillträder

1952

Fyrbiträde Jan Ove Fjällström, f-33, tillträder

1956

Lotsinspektör Lars Sjödin förrättar fyrvaktarexamen på plats med J. 0. Fjällström vilken godkänns.

1957

Fyrvaktare Einar Wikerstam slutar sin tjänstgöring

1960

Fyrbiträde Bertil Jonasson tillträder

1965

Fyrvaktare John Johansson, fyrbiträden Bertil Jonasson, Göran Nyberg och Bengt-Åke Alsén