1979 Fyrplatsens byggnader inspekterades under hösten och beslut togs om mest akuta åtgärder. Trasiga fönster täcktes med masonit.
1981 Fyrboden fick helt nytt tak och nya takstolar
1983 Inköpt begagnad plasteka med utombordsmotor
1985 Fyren byter färg, från orange med svart bälte – till helrött. Ny träskoning monteras mot berget i Kranhålet. Mindre galvaniserad kran sätts upp i Bodhålet. Utedassen börjar byggas om till mulltoa. Flaggstången reses.
1986 Två seglande norrmän, utan bensin, bryter sig in i verktygsförrådet och tar fem liter. Lämnar ett meddelande och 50 norska kronor.
Fotogenbodens tak läggs om och väggarna repareras. Nytillverkade fönster sätts in. Nytt fönster sätts in i Långa förrådets västgavel och träväggen repareras.
1987 Införskaffade en byggnadsställning. Tog ner allt skiffer på fyrvaktarhuset. 8 ton nya skifferplattor utforslade som ersättning för dom som ej gick att återanvända. Taket omlagt med ny underlagspapp och skiffret omspikat med rostfri spik. Nya plåtar kring skorstenar.
Stockar som yttre avbärare i Kranhålet uppsatta.
1988 Nytt räcke kring Stora dammen uppsatt. Nya vindskivor och nya hängrännor på fyrvaktarhuset uppsatta.
Fyrmästarhusets tak omlagt med underlagspapp och skiffer. Nya vindskivor.
Premiärsäsong för vår gula transportbåt ”VäderöBodil”.
1989 Hela taket på Långa förrådet omlagt med plywood under och två lager tjärpapp. Bastu färdigställd i tvättstugan. Plåtar runt skorsten samt hängrännor uppsatta på fyrmästarhuset.
1991 Rinnande vatten i fyrmästarhusets kök efter 25 års uppehåll.
1992 Cementtrappan på södra sidan i Kranhålet försvann under vintern.
1994 Tagit bort 40% av timmerväggen och bytt brädfodringen på hela undervåningen av fyrmästarhusets södergavel, på grund av hussvamp. Fönster i kök och sovrum borttagna.
1998 Satt in helt nytillverkade fönster i kök och sovrum, på fyrmästarhusets södergavel. 
1999 Satt upp helt ny väderstation på gården. Gåva från SMHI.
2000 Cementbron i Kranhålet ersatt med en balkbro i galvaniserat järn, med trädäck. Fyren utrustas med solpaneler och batteridrift, ljusets räckvidd minskas från 16 till 10 sjömil, fasadbelysningen tas bort och strömmen från land bryts. 
2001 Kajen i Bodhålet renoverad och omgjuten.
2003 ”Kisstoan” görs om med urinseparerande insats, ”Dass Isak”.
2004 Satt upp ett nytt handräcke längs gången upp till gamla fyrplatsen. Det ursprungliga räcket togs bort 1980 eftersom det var helt förstört.
Renoverat den inre vågbrytaren i Bodhålet och förankrat den med 12 rostfria järn i berget. Förankrat yttre vågbrytaren i berget med fyra rostfria järn på västsidan.
2006 I bodhålet gjordes försök att pumpa bort skalsand med slampump men fick avbrytas pga. att pumpen inte fungerade som den skulle. En flotte började användas för att transportera bort större stenar från inloppet. En regnmätare (gåva från SMHI) har satts upp på gårdsplanen. Samtliga fönster (inkl. karmar) byttes ut på fyrvaktarhusets SV gavel.
2007 Bodhålet har muddrats med en större sandsug. Detta krävde en heroisk insats av deltagarna och bedömningen är att ca 10 m³ sand och grus pumpades bort. Tyvärr räckte inte tiden till att muddra mera.
2009 Ny dörr med två glasrutor till verktygsförrådet tillverkades på plats. Nya dörrar till fyrvaktarhuset, fyrmästarhuset och tvättstugan insattes.
2010 Byggdes fyren om. Den 500mm stora dioptriska trumlinsen, lamphållare för 20W lampan, klippapparat, racon samt ett flertal solcellspaneler monterades ner. Istället monterades ny belysning av typen ”LED 155” i standardutförande, med en fresnellins av polykarbonatplast. Ljuskällan består av ett antal vita lysdioder vilka drar 6W och ger en ljusstyrka på 100 candela. Härigenom minskades även lysvidden till 6 sjömil. Den röda och gröna sektorn togs bort och fyren lyser nu vitt runt om. Den 15 september övertog Föreningen Väderöbod ägarskap samt drift och underhållsansvar för fyren.
2011 Fyra solcellspaneler monterades på fyrmästarhuset.
2012 Byttes all väggpanel på fyrvaktarhusets östra gavel. Ny läkt med gammal profil monterades. Ett nytt takfönster/taklucka monterades även på fyrvaktarhuset. Ny takavvattning på fyrmästarhuset samt fullständig eldragning i huset utfördes. Tvättstugan fick nytt papptak samt ny skorstensplåt. Föreningens nya båt inköpt.
2013 Lyckades vi för första gången få till en fungerande manuell metod att öka djupet i det grunda Bodhålet. De upptagna massorna fick fylla ut området söder om fyrmästarhuset. Större stenar borttransporterade av flotte med påbyggd lyft. Pga osäkerhet kring framtida avtal med Statens Fastighetsverk inskränktes underhållsarbeten på husen till i huvudsak, ny takavvattning på fyrvaktarhuset. Fyrens metalldelar (tak, dörrar mm) blev noggrannt målade med fyra lager färg av olika typ.