På grund av för hög vindprognos är resan framflyttad en vecka. Vi hoppas på bättre väder den 27-28/8.

Resa med övernattning till Väderöbod för medlemmar i Svenska Fyrsällskapet. Se information i Blänket nr 2022:1 Resan är fulltecknad. 34 anmälningar till 10 platser. Om vädret tillåter skall vi försöka ordna en tur även på reservdagen. 27-28 augusti.

Kategorier: Evenemang